Isus din evanghelii (10)

blind

Capitolele 9 și 10 din Evanghelia după Ioan duc tensiunea legată de identitatea lui Isus la cele mai înalte cote. La orice inițiativă, fie că este o minune, fie că este un discurs sau o simplă prezență publică, liderii religioși îl etichetează pe Isus și îl declară un îndrăcit, un om posedat de demoni. În contextul epocii, această apreciere nu își găsește un echivalent nici cu cele mai serioase acuze sau invective pe care noi le-am putea adresa astăzi oricărui individ. Nu poate rivaliza nici măcar cu cele de șarlatan sau de impostor, pe lângă cele de bufon, pervers, malefic sau bolnav psihic. În cazul lui Isus, acuza este cu atât mai gravă cu cât asistăm la un caz aparte. Citește în continuare „Isus din evanghelii (10)”

Despre post

post

Multe dintre disciplinele și valorile spiritualității creștine au fost preluate de oameni și grupuri sociale care nu își mai revendică identitatea creștină și le utilizează ca pe niște instrumente eficiente pentru diverse scopuri bine definite. Un exemplu îl reprezintă și postul, pe lângă altele precum ucenicia și formarea spirituală sau dărnicia și implicarea în viața celor cu nevoi. Frecvent, manifestarea activă a acestor virtuți în societate a avut darul să îi provoace pe credincioși să își evalueze propria misiune și relevanța ei în contextul lumii actuale. Uneori reacția bisericilor a reușit să revigoreze practici de mult uitate sau aplicate în cadrul unui mecanism religios rigid, iar alteori a produs o atitudine de izolare sau de distanțare de ceea ce se petrece în afara grupului ce formează comunitatea creștină. Deoarece tocmai în aceste zile creștinătatea intră în perioada postului Paștelui, analizăm punctual câteva elemente legate de disciplina postului. Citește în continuare „Despre post”

Isus din evanghelii (4)

nicodemus

Evanghelia după Ioan este mai mult decât un text teologic dens cu discursuri ale lui Isus flancate de minuni și de contextul unor mari sărbători iudaice. Textul biblic ne prezintă viața Fiului lui Dumnezeu întrupat, ne introduce în detaliile istoriei acestuia și ne arată că mesajul lui Isus Cristos nu poate fi despărțit de concretețea istorică a unei vieți trăite de acesta între oamenii comunității iudaice din Antichitate. Sf. Ap. Ioan ne oferă o viziune proprie asupra venirii în lume a Logosului divin, dar o face cu această transparență care îl identifică pe Cuvântul Tatălui, cel ce este Dumnezeu din eternitate, cu omul Isus din Nazaret. Evanghelistul intră în profunzimile acestei experiențe umane a kenozei lui Dumnezeu și ne oferă ocazia să ne apropiem de persoana lui Cristos așa cum au făcut-o și ucenicii odinioară. Citește în continuare „Isus din evanghelii (4)”