Proiecții și posibile politici demografice în România

Fenomenele demografice au o inerție mare în timp, iar anumite schimbări la nivelul dinamicii acestora presupune realizarea de acțiuni coerente pe termen mediu și lung care să țină cont de ansamblul de factori ce joacă un rol important pentru modificarea efectivului și structurii populației. Asemenea măsuri cu impact asupra populației unei țări se numesc politici demografice. Deși au existat întotdeauna încercări de a influența comportamentul demografic al locuitorilor unui spațiu geografic, politicile demografice sunt de dată recentă și sunt legate fie de îngrijorările cu privire la suprapopularea unor zone, fie de contextele unde se impun măsuri de redresare a fertilității. Citește în continuare „Proiecții și posibile politici demografice în România”

Provocările demografiei României

Total Fertility

Evoluțiile demografice din ultimul secol au condus deja la apariția unor rezultate și efecte importante asupra populației României, atât pentru prezent, cât și pentru viitor.

Spor natural negativ și scăderea efectivului populației

Efectivul populației României a început să scadă continuu începând cu anul 1991. Este un fapt fără precedent ca, în condiții de pace și fără evenimente naturale majore, populația să scadă progresiv de la un an la altul. În plus, lucrurile sunt cu atât mai delicate cu cât această scădere are la bază un spor natural negativ. Din 1992, în România se nasc mai puțini oameni decât cei care mor. La acest deficit, se adaugă și un spor migrator anual negativ. Rata de creștere negativă a populației are la bază, pe de o parte, o scădere a ratei de natalitate. Acest fenomen este unul de lungă durată și s-a stabilizat undeva după anul 1995. Pe de altă parte, în România se înregistrează o creștere continuă a ratei de mortalitate, fenomen specific țărilor din fostul bloc comunist. Sporul natural negativ se va păstra și în viitor, astfel că scăderea pe cale naturală a efectivului populației va continua. Efectele scăderii naturale a populației trebuie coroborate cu cele ale fenomenului de îmbătrânire demografică, cel de depopulare a zonelor rurale și cel de migrație externă, așa cum vom sublinia mai jos. Citește în continuare „Provocările demografiei României”

Cum explicăm evoluția demografică a României?

tranz

Evoluția demografică a României din ultimul secol a fost explicată cu ajutorul unei teorii de referință pentru studiile de specialitate, anume teoria tranziției demografice. Începând cu epoca industrială și societatea de consum, la nivel european şi mondial au avut loc o serie de importante transformări demografice pe care specialiştii le-au observat ca pe un fenomen de amploare cu un tipar specific şi i-au dat numele de tranziţie demografică. În special, se observă declinul fertilităţii şi cel al mortalităţii, care au avut loc în ţările occidentale încă din secolele XVIII şi XIX. De asemenea, se poate observa o creștere a populației la nivel global, o tendință de urbanizare și una de îmbătrânire demografică, adică o trecere de la populații cu ponderi ridicate ale tinerilor la populații cu ponderi ridicate ale vârstnicilor. Citește în continuare „Cum explicăm evoluția demografică a României?”