Ucenicia în Evanghelia după Marcu (12)

mark-16-1-8-resurrection-carracci

Trădarea, suferința și moartea învățătorului probabil că au reprezentat un mare eșec pentru ucenici. Deși au fost avertizați că se vor întâmpla aceste lucruri, totul pare fără nici o noimă în raport cu misiunea de a vesti evanghelia și de a pregăti instaurarea împărăției lui Dumnezeu. În plus, fiindcă Isus a profețit inclusiv fuga și lepădarea ucenicilor de maestrul lor, scenariul devine mult mai sumbru, mai dramatic. Este asta o formă de determinism? Puteau discipolii învinge teama și să rămână fermi alături de Isus în momentele cele mai dificile din viața lui? Citește în continuare „Ucenicia în Evanghelia după Marcu (12)”

Ucenicia în Evanghelia după Marcu (11)

maria

Momentele cele mai delicate din viața noastră sunt cele în care suntem puși la încercare. Credința sau fidelitatea, virtuțile sau speranțele ne pot fi întinse la maximum și ne pot cere să luăm decizii în contexte de mare tensiune, în legătură cu situații limită și obiective cruciale. Testele din viața unui om sunt prilej de profundă cunoaștere de sine, de evaluare a ceea ce credem că suntem cu adevărat, de verificare a ceea ce putem realiza. Acestea pot veni asupra noastră în momentele în care ne așteptăm mai puțin, iar alteori pot fi parte a unui proiect de formare, a unui parcurs gândit de cineva. Citește în continuare „Ucenicia în Evanghelia după Marcu (11)”

Ucenicia în Evanghelia după Marcu (10)

enrique_simonet_-_flevit_super_illam_-_1892

Ultima săptămână a ucenicilor cu învățătorul este și o perioadă intensă în care sunt aduse în discuție lucruri privitoare la experiența ce va urma după despărțirea de maestru. În câteva texte profetice, Sf. Marcu sintetizează câteva mesaje legate de condiția discipolilor în lume, în special în relație cu evenimente majore, de ordin apocaliptic. Textul biblic face trimitere la perioada dificilă prin care va trece Israelul, iar apoi câmpul se lărgește și discuția se orientează spre vremurile escatologice ale revenirii lui Isus. Cel mai frecvent apar îndemnurile la vigilență și discernământ, formare și veghere pentru ca toate lucrurile care vor veni să îi găsească pe discipoli pregătiți și capabili să înfrunte orice provocare. Citește în continuare „Ucenicia în Evanghelia după Marcu (10)”