Ucenicia în Evanghelia după Marcu (11)

maria

Momentele cele mai delicate din viața noastră sunt cele în care suntem puși la încercare. Credința sau fidelitatea, virtuțile sau speranțele ne pot fi întinse la maximum și ne pot cere să luăm decizii în contexte de mare tensiune, în legătură cu situații limită și obiective cruciale. Testele din viața unui om sunt prilej de profundă cunoaștere de sine, de evaluare a ceea ce credem că suntem cu adevărat, de verificare a ceea ce putem realiza. Acestea pot veni asupra noastră în momentele în care ne așteptăm mai puțin, iar alteori pot fi parte a unui proiect de formare, a unui parcurs gândit de cineva. Citește în continuare „Ucenicia în Evanghelia după Marcu (11)”

Provocările demografiei României

Total Fertility

Evoluțiile demografice din ultimul secol au condus deja la apariția unor rezultate și efecte importante asupra populației României, atât pentru prezent, cât și pentru viitor.

Spor natural negativ și scăderea efectivului populației

Efectivul populației României a început să scadă continuu începând cu anul 1991. Este un fapt fără precedent ca, în condiții de pace și fără evenimente naturale majore, populația să scadă progresiv de la un an la altul. În plus, lucrurile sunt cu atât mai delicate cu cât această scădere are la bază un spor natural negativ. Din 1992, în România se nasc mai puțini oameni decât cei care mor. La acest deficit, se adaugă și un spor migrator anual negativ. Rata de creștere negativă a populației are la bază, pe de o parte, o scădere a ratei de natalitate. Acest fenomen este unul de lungă durată și s-a stabilizat undeva după anul 1995. Pe de altă parte, în România se înregistrează o creștere continuă a ratei de mortalitate, fenomen specific țărilor din fostul bloc comunist. Sporul natural negativ se va păstra și în viitor, astfel că scăderea pe cale naturală a efectivului populației va continua. Efectele scăderii naturale a populației trebuie coroborate cu cele ale fenomenului de îmbătrânire demografică, cel de depopulare a zonelor rurale și cel de migrație externă, așa cum vom sublinia mai jos. Citește în continuare „Provocările demografiei României”

Asupra avortului

abortion-1

Avortul presupune întreruperea voluntară sau involuntară a sarcinii prin eliminarea fătului din cavitatea uterină, înainte de termen, și decesul acestuia. De-a lungul timpului, oamenii au apelat la avort ca la una dintre metodele principale de rezolvare a problemei unei sarcini nedorite. Practica este cunoscută din cele mai vechi timpuri. Romanii și grecii practicau avortul și aveau justificări pentru aplicarea acestei intervenții. Cel mai adesea se aduce în discuție sănătatea femeii și riscurile unei sarcini cu probleme sau posibilitatea nașterii unor copii cu diverse malformații. Exista și o practică curentă a avortului pentru a elimina urmările unor relații nelegitime, în special la nivelul familiilor nobile. Însă anumiți autori iau în calcul și ideea că acesta putea fi utilizat ca o măsură de politică demografică și socială în contextul unei societăți puternic ierarhizate și cu potențial reproductiv diferit. Concepția despre avort a marilor civilizații antice era legată nu numai de dinamica socială și sistemul ei de valori, ci și de concepția despre om și viață. Individualitatea și calitatea intrinsecă a unei persoane erau definite în contextul unor societăți patriarhale în care tații și bărbații maturi aveau puteri nelimitate asupra femeilor și copiilor, iar rolurile sociale erau determinante pentru a stabili importanța vieții cuiva. Citește în continuare „Asupra avortului”