IX. Crezul creștin – Biserica

Last-Supper

Și în una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică!

Articolul din crez despre Biserică este scurt și enunță patru adevăruri despre natura Bisericii: unitatea (vorbim despre o identitate fundamentată trinitar, ce are la bază unitatea lui Dumnezeu ca pluralitate de persoane – singurul Duh al lui Dumnezeu și o singură nădejde a chemării creștine; un singur Domn, Cristos, ce fundamentează o singură credință și un singur botez; un singur Dumnezeu și Tată, care lucrează în toți și în toate, cf. Efes. 4:4-6); sfințenia (deoarece sfânt este întemeietorul ei; este o caracteristică ce presupune dedicarea totală față de Dumnezeu, fidelitatea unei legături de iubire, expresia prezenței lui Dumnezeu în lume, dar și o actualizare în istorie a împlinirii umane, a unui mod de viață nou ce reflectă asemănarea cu creatorul); universalitatea (vizează spațiul – întreaga lume și timpul – întreaga istorie, precum și faptul că toate categoriile de oameni, indiferent de rasă, gen, condiție socială, au loc în trupul lui Cristos); apostolicitatea (privește temelia și stabilitatea Bisericii, cf. Efes. 2:20, 1Cor. 3:11 și Apoc. 21:14; trimite la fundamentul ei, constituit de viața și mărturia apostolilor, cei ce au primit și transmis revelația lui Isus).

Citește în continuare „IX. Crezul creștin – Biserica”

Pentru un model contemporan de spiritualitate (3)

balanced stones

Teologia creștină oferă elementele conceptuale esențiale pentru definirea unei spiritualități care satisface rigorile unei experiențe umane de calitate și convingătoare: viziunea personală despre Dumnezeu și natura relațională a lumii create; capacitatea de integrare a complexității realității în experiența umană și a raportului ei cu divinitatea; înțelegerea coerentă despre natura dinamică a ființei umane și despre destinul ei – în plan istoric să ajungă la nivelul maturității lui Cristos, iar în eternitate să se unească cu Dumnezeu; adevărul întrupării lui Dumnezeu care recapitulează în sine toate lucrurile, împlinește ființa umană și face posibilă viața veșnică. Pe baza acestor piloni se poate construi un model de spiritualitate care să ia în calcul ritmul vieții umane în parametrii concreți ai unui context anume. Citește în continuare „Pentru un model contemporan de spiritualitate (3)”